Ardubot

Na této stránce najdete materiály ke stažení, které se týkají článku v časopisu Robot Revue. Veškeré zdrojové kódy a schéma zapojení Ardubota.

13.9.2010 - Prodej srpnového čísla Robot Revue končí, proto nabízím zde na stránkách s mírnými úpravami celý článek.

  •  Schéma zapojení ve formátu gif
  •  Ardubot Control - myš - skeč v programovacím jazyku Processing pro řízení Ardubota z PC nebo notebooku pomocí bluetooth, k ovládání slouží myš
  •  Ardubot Control - joystick - podobný skeč jako předchozí, ale k ovládání využívá joystick
  •  Ardubot překážky - vzorový program pro Arduino, díky kterému se Ardubot bude vyhýbat překážkam
  •  Ardubot BT - tento program je nutné nahrát do Arduina, aby fungovalo dálkové ovládání pomocí skeče Ardubot Control

Ardubot control

Před použitím skečů je nutné nejdříve vaše PC s Ardubotem spárovat a zjístit, ke kterému portu bude připojen. V mém případě se jedná o COM40, ale téměř jistě se to bude lišit. Oba skeče pak musíte lehce upravit právě zadáním daného portu. Tím je vše hotovo v případě verze Ardubot Control - myš. Pokud máte k PC připojený joystick a chcete pomocí něj řídit Ardubota, použijte skeč Ardubot Control - joystick a upravte v něm název joysticku

  •  Ve zdrojovém kódu stačí přepsat COM40 označením portu na vašem PC
  •  V připadě verze Ardubot Control - joystick ještě zapsat název vašeho joysticku připojeného k PC. Zjístíte ho v ovládacích panelech po kliknutí na položku Herní zařízení.

Zapínáme vždy nejdříve Ardubota a pak spouštíme skeč! V případě, že tak neučiníte, skeč hned na začátku nebude schopen Ardubota připojit, dojde k chybě a pravděpodobně se ani nespustí. Pokud je vše v pořádku, práce se skečem je pak už velmi jednoduchá, držení levého tlačítka a pohyb myši ovládá joystick na obrazovce a tím i Ardubota. U verze joystick myš nefunguje a nahrazuje ji plně připojený joystick.

Arduino Duemilanove

- Stránka vytvořena 7. července 2010 -